İLAN

İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/37E sayılı dosyası ile
Genel Kurul kararının iptali davası açılmış olup, duruşma 26.04.2018 tarihindedir.

ULARTE SINAİ YAPI VE TİC. A.Ş.